Webhosting CZECHIA

výkon, stabilita, kvalita

Bezpečný hosting pro všechny vaše online projekty

Webhosting CZECHIA.com

Nestandardní požadavky u hostingových služeb

Pod pojmem nestandardní požadavky jsou chápány všechny zásahy z naší strany, které jsou již nad rámec sjednaných a uhrazených hostingových služeb. Tyto požadavky již zpravidla vyžadují nějaký druh ručního zásahu z naší strany nebo je pro jejich provedení nutná spolupráce více osob /programátor, administrátor serveru atd./. Z toho také vyplývá větší časová náročnost na vyřízení nestandardního požadavku. Z tohoto důvodu rozlišujeme zpoplatněné a nezpoplatněné požadavky.

Mezi bezplatně zpracovávané požadavky patří např.:

 • Změna DNS u domény
 • Zřízení a zrušení databáze
 • Zřízení dalšího FTP účtu
 • Zřízení aliasu k doméně a jeho zrušení
 • Zřízení webhostingu na doméně 3.řádu a její zrušení
 • Zřízení webhostingu na parkované doméně
 • Registrace doménového jména na základě údajů od klienta
 • Zadání převodu domény pod naši správu
 • Zřízení e-mailové schránky na základě údajů od klienta

Mezi zpoplatněné požadavky patří např.:

 • Překopírování dat prezentace z jednoho webhostingového programu na jiný
 • Manuální instalace SSL certifikátů
 • Hromadné nastavování DNS záznamů u domén z naší strany
 • Hromadné zadávání požadavků na změny u domén a služeb z naší strany
 • Vystavení hromadného daňového dokladu
 • Speciální nastavení pro sdílený hosting klienta ze strany administrátora serveru
 • Zvětšení velikosti defaultně zřízené databáze

Ceník nestandartních požadavků

Cena bez DPH Cena s DPH
Administrativní úkon do 30 minut 590 Kč 714 Kč
Administrativní úkon nad 30 minut 1000 Kč/h 1210 Kč/h